Billedet på sidehoved
 • Kildegårdskolen

Profil

Pædagogiske principper

 • Kildegårdskolen er et godt sted at lære og et godt sted at være.
 • Vi skaber fællesskaber, hvor børn udvikler sig fagligt, socialt og personligt.
 • Vi lægger vægt på læringsmiljøer, som udfordrer den enkelte og giver plads til alle.
 • Vi fokuserer på, at børn skal begå sig i et demokratisk samfund i stadig forandring.

 

Skolens indsatsområder

Udviklingsområder 2015/16

 

Fælles for alle afdelinger (indskoling/mellemtrin øst og vest, udskoling, SFO, klub, UngeCafé)

 • Læringsmålstyret undervisning
  • Læringsvejledere
 • Læringsmiljø
  • Den nationale trivselsmåling
  • Relationskortlægning

Indskoling øst og vest

 • Overgangen fra 0. til 1. klasse
  • Sikre kontinuitet i klasserumsledelse, relationsarbejdet, mm

Mellemtrin øst og vest

 • Talent og fordybelse
  • Faglig fordybelse
  • Talentpleje
  • I alle fag, men med særligt fokus på dansk og matematik

Udskoling

 • Temalinjer
  • Beskrive indhold i temalinjerne

SFO, klub, UngeCafé

 • Åben skole
  • Fortsat udvikle kontakter til det lokale foreningsliv
 • Bevægelse
  • DGI certificering