Billedet på sidehoved
  • Kildegårdskolen

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 22-03-2017:  950 elever

  •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 24,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,5 elever pr. klasse

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: 1 computer pr. 3. elev
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:
 

  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 27-02-2015:  92


  •  
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale