Billedet på sidehoved
  • Kildegårdskolen
  • Dildhaven 40 og Krogestykket 35, 2730 Herlev
  • 44 52 55 50
  • kildegaardskolen@herlev.dk
  • 5798008769207

Tekst

Elever, lærere og pædagoger har gennemført et spændende projekt i samarbejde med det lokale boligselskab 3B og DAC (Dansk Arkitektur Center).
I tre uger har eleverne været blandet på kryds og tværs i de 5 klasser om at give bud på, hvad der gør et godt boligområde.
I dag har de alle været samlet i Hjortehuset for at præsentere Minecraftoplæg og konkrete modeller til visualisering af deres tanker om tryghed, fællesskab og aktiviteter.
Det er gennemgående, at de unge mennesker er optagede af, at der skal være noget for alle aldre, at det skal være muligt at være ude både dag og aften, at det skal appellere til samvær med venner og familie. Og så vil de have æstetiske omgivelser med farver og ryddelighed.
Mit indtryk af de unge mennesker er mod ( til at tale ) og lydhørhed ( der var ro under 20 gruppeoplæg!). Sikke nogle ressourcer og kompetencer der kommer til udtryk!

Leif Rygaard, afdelingsleder Kildegårdskolen