Billedet på sidehoved
  • Kildegårdskolen

Tekst

Kildegårdskolen er blevet certificeret som rettighedsskole

For et år siden startede Kildegårdskolen officielt sin rejse mod at gøre principperne i FN’s Børnekonvention til den ”nye grundlov”, som hele skolens hverdag er bygget op omkring.

Skolen har siden arbejdet intenst med at oplyse eleverne om deres rettigheder og har inddraget dem i arbejdet med at forbedre trivslen på skolen.

Vi har fokus på børns rettigheder i Danmark og ude i resten af verden. Der arbejdes med elevernes viden om FN’s Børnekonvention og børns vilkår i andre dele af verden.

I dette skoleår forsætter vi vores arbejde med en trivselsuge i uge 45 og til foråret. Vi har fokus på toiletterne og har sat en kampagne og en konkurrence i gang. Derudover bliver der arbejdet i de enkelte klasser med klassecharter, fokus på børn i andre lande og børnerettigheder.

.

  • ikon
    Flemming Lerche-Black den 17-11-2018

    Udskolingens forretningsudvalg har lagt elevrådsmøder i 2018. Alle start kl. 08.00 slut ca.08.30
    Tirsdag,11/12. Vel mødt i Crealab.
    Mvh Flemming kontaktlærer.